ASHTAR

Thursday, September 6, 2012

4.09.2012

СаЛуСа за пирамидите на Антарктида4 септември 2012


Въпрос: Добър ден, скъпиСаЛуСа. Заинтересувани сме от пирамидите на Антарктида. Чудим се защо никой неги бе открил преди това. Заради топенето на снеговете ли е възможно да се видятсега? Ще открием ли още други структури там?

Отговор от СаЛуСа: Радвам се за този въпрос, защото обхваща това, което сеслучва в момента. Важно е да се отбележи, че снимките са “изтекли” в интернет.Не бяха официално публикувани като част от прес конференция. Всъщност изследователскитегрупи са под строг надзор и всичко, което откриват, е строго сектретно. Има ивоенни в същата зона с тях. Всяка новооткрита информация бива контролирана отвластите.

Същото се случи с необичайната структура в Балтийско море (Baltic UFO). Военните поемат контрол над обекта,когато независим екип от изследователи се натъкват на него.Друга причина е, че има частни корпорации, които изследват Антарктида. Когатооткрият нещо, те разграбват “съкровищата” и планът им е да унищожат уликите занапредналите цивилизации и за технологията им. Това се е случвало на многосвещени земи по целия свят: в Ирландия, САЩ и древна Месопотамия.

Истината е, че ние прикривахме от военните някои от обектите, които биха моглида се използват за Възнесението. И разкриваме някои от тях на по-независимитеизследователски екипи, за които преценяваме, че можем да им се доверим.

Хората, които публикуваха снимките на пирамидите, го направиха, за да ги предпазятот разрушаването им. Тези снимки не трябваше да станат публично достояние.Много от вас вътрешно знаеха, че на Антарктида има пирамиди, вие знаехте затяхното съществуване още от вашето време през периода на Атлантида.

Има връзка между тези пирамиди и Атлантида, защото това беше галактическа иглобална цивилизация, много технологично и духовно напреднала в ранния период.Тези пирамиди са по-стари от египетските, защото първоначалните строители напирамиди са живяли на континента Антарктида. Тогава климатът не е бил толковаекстремен, когато те са били построени, въпреки че вече е било предсказано завлошаването му.

Има огромно количество знаниевътре в пирамидите, оставено от вашите прадеди, които са знаели за времената наВъзнесението. Тези хора са били толкова напреднали, че много от тях санапуснали Земята, за да изследват галактики, докато други са се възнесли. Някоипък са навлезли във вътрешността на Земята и са останали там, а други са сесвързали със сестринската ви планета Марс.

Тези пирамиди имат потенциала да ви дадат огромна информация за вашатацивилизация. Това са големи потенциални инструменти, ако попаднат в правилнитеръце. Пирамидите се намират в главната чакра на Майката Земя и могат да играятглавна роля в планетарното Възнесение. Снимките бяха публикувани от смели учениза вас. Те осъзнаха голямата важност на откриването на пирамидите и че тъмнисили ще се опитат да скрият тяхното съществуване.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и еудоволствие да обсъждам важността на откритието с вас днес.

Благодаря, СаЛуСа.

Ченълинг на Laura / MultidimensionalOcean

Превод: Златолин

No comments:

Post a Comment

meditation