ASHTAR

Sunday, October 14, 2012

10.10.12Отговор на Лаура на Въпроса за Рептилиите.
Моля дайте вашето мнение :)

Публикувано на 10 октомври 2012 г. от Лаура
 Image

 Здравейте приятели,

един от приятелите ми ме попита днес за мнението ми за рептилиите ... Моля, дайте и вашето мнение ако моят отговор резонира с вас. Ето какво отговорих на моя скъп приятел:
„Уверявам ви, че няма нужда да се страхуваме! Дори и от Рептилиите. Самите те са изпълнени със страх и вина .. те са наистина бедни души .. повечето от влечугоподобните цивилизации тотално са се развили от тези видове, които имаме тук на Земята.. .Това ми бе казано от една от техните възнесени души, която работи с GFL (Galactic Federation of Light – Галактическа Федерация на Светлината) и тя е тук, за да ги изследва сама, като нейният вид работи със Сирианците и идва от една от планетите в слънчевата система Сириус. Нейният вид няма никаква представа за родословието на тези видове, които имаме тук и защо те са станали толкова лоши? Тя желае нейното семейството и видове да направи много компенсации за хората тук, на Земята и в крайна сметка .. да изкупи действията на техните нещастни колеги намиращи се на Земята…”


Превод: Helis

No comments:

Post a Comment

meditation