ASHTAR

Monday, January 14, 2013

13.1.2013

Ние Сме Съществата, Които Вече Са Се Възнесли - Многоизмерен Океан
Публикувано на 13-ти януари 2013 от Лаура 

 Photo: We live in many dimensions, on many levels all at once. Part of us has always remained in the ascended planes of existence, it is all here and now for us to reach. We just have to learn to open our eyes, our mind and heart <3 We have always been ascended ones, and we will always be... We live in this 3d dimension, but in the higher dimensions all at once. Just allow the voice living in the dimensions above to speak to you and listen to it :)
 Ние живеем в много измерения, на много нива наведнъж. Част от нас винаги остава във възнесените нива на съществуване, всичко е тук и за нас сега, за да го достигнем.
Ние просто трябва да се научим да отваряме очите ни, нашият ум и сърце ♥
Ние винаги сме били възнесени същества, и винаги ще бъдем ... Ние живеем в това 3D измерение, но в по-високите измерения всички наведнъж.
Просто позволете на гласа, живеещ в горните измерения да ви говори и да го слушате.
Просто защото нашата визия се стеснена при сегашните условия за живот на планетата Земя да виждаме 3D нивото на нещата и ние все още сме свързани с по-високите измерения. Ние все още сме многоизмерни същества и просто трябва да се научим да се отворим към по-високите измерения на Мултивселената.

Лаура Многоизмерен Океан

Превод:Helis

No comments:

Post a Comment

meditation