ASHTAR

Thursday, March 7, 2013

20.02.2013

Крехко вътрешно същество чрез Многоизмерен океан
 
Публикувано на 20-ти февруари 2013 от Лаура
Просто исках да споделя колко крехки ставаме, когато израстваме по-знаещи и пак израстваме. Състрадание за нашето тяло изглежда е от ключово значение, заедно с добротата към него.

Същото важи и за нашето вътрешно същество. Той се нуждае от доброта и любов, за да съществува.

Аз често наблюдавам в себе си вътрешни промени, в зависимост  от това "кой" присъства в момента. Кой аспект от мен присъства? Дали по-низшето ми обикновено Аз или има по-нежно вътрешно отворено и любящо присъствие?
Дали тичам като обезглавено пиле, което реагира на външни дразнители, като имам пасивна вътрешна страна или аз язда вълната, с любов, разбиране, състрадание към външния свят и моите другари? Просто нещо, което се питам редовно може би.

Лаура Многоизмерен океан

Превод:Helis

No comments:

Post a Comment

meditation